OM MUSEET

Formålet med at have et spejdermuseum er at samle, registrere og udstille ting og oplysninger med tilknytning til spejderbevægelsen. Da museet er en del af det Danske Spejderkorps, er hovedsigtet naturligvis DDS´s historie. Spejdermuseet er landsdækkende og giver gennem sin udstilling de besøgende mulighed for at danne sig et indtryk af spejderbevægelsens udvikling gennem dens mere end 100-årige historie.

Museets udstilling bidrager også til at give DDS´s nuværende spejdere og ledere opfattelsen af, at de er med i en bevægelse. Museet bidrager til opfattelsen af, at der er tale om en bevægelse, der har betydet og fortsat betyder meget for børn og unges opvækst. 

Museet blev startet i 1974 og er medlem af Organisationen Danske Museer (ODM). Som andre museer modtager vi også nye effekter til enten selve udstillingen eller den meget indholdsrige samling af effekter, bøger, uniformer, fotos, film mv. Tingene kan afleveres til Korpskontoret inden for normal kontortid. Der kan naturligvis også træffes andre aftaler om aflevering - f.eks. ved et særligt møde - hvis dette er mere formålstjenligt. Under alle omstændigheder er museet meget interesseret i ting, der kan belyse spejderbevægelsens udvikling. Send gerne en mail, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

 

Spejdermuseet ledes af et museumsudvalg:

Johnny Hermann, formand (Kontakt: 6058 4248 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Annette Kaalund-Jørgensen, formand

Bente Jacobsen

Astrid Bruun Mikkelsen

Morten Frederiksen

Per Østergaard

Albert Lykking

Dorte Krag

 

                                               Forskellige uniformer fra museets udstilling