Vores nye særudstilling hedder Spejdertegninger gennem mange år, og den viser alle mulige forskellige 

tegninger med spejdere – du kan både finde bogomslag, satire, korpsets klippeark, Lord Baden-Powells 

vignetter, instruktionstegninger, originaler til sparemærker i forbindelse med en jubilæumsmærker i det 

gamle DDS, originaler til ILUVAJO-kalenderen samt forskellige udlægninger af Junglebogen.

Mange tegnere har i årenes løb bidraget til vores arbejdsstof og bøger – du vil på udstillingen kunne se 

eksempler herpå bl.a. tegninger af Thora Lund (kaldet Trille) (1916 – 2002), som i en menneskealder var en 

flittig husillustrator for det gamle DDP.

Du vil også kunne se mange forskellige tegninger af Axel Mathiesen (1882 – 1973), som bl.a. illustrerede 

Flemming-bøgerne og Junglebogen.

Hører du til dem, der kan huske Pløk-bøgerne, så vil du på udstillingen kunne genkende tegneren Christels 

(1919 – 1992) karakteristiske streg, idet hun tegnede omslagene.

Er du mere til et godt grin, så mor dig over tegninger fra både Svikmøllen og Blæksprutten, hvori spejdere 

og vore værdier indgår.

Skulle du ligge inde med tegninger, bøger eller lignende, som du mener, kunne være interessant for 

Spejdermuseet, så tager vi imod med tak.

Vel mødt til Museets nye udstilling.