Velkommen til DDS Spejdermuseets hjemmeside

                                                                                      

 SPEJDERMUSEETS UDSTILLING ER PAKKET NED 

Korpsledelsen har besluttet, at museet skal flytte væk fra Holmen, og at der i forlængelse heraf skal ses på mulighederne for at finde en digital løsningsmodel. En model der i givet fald kan tilbyde en bredere adgang til spejderhistorien og med målet også at kunne nå ud til flere interesserede.

Det er hensigten at forsøge at skaffe museumslokaler et andet sted og forsøge at skaffe alternativ finansiering.

Udstillingen er nu pakket ned og opbevares i foreløbig 2 år hos Spejder Sport.

Museets ledelse ønsker at fortsætte driften uden for Holmen og leder nu på højtryk efter egnede lokaler. 

I mellemtiden bevares museets arkivfunktion på 1. sal i museumsbygningen på Holmen

Det vil fortsat være muligt at søge i museets database, SARA, og maill-henvendelser om
spejder relaterede emner vil fortsat blive søgt besvaret.

Skriv på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

ooo000ooo